Disclaimer

De door Patisserie Hoeben op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Kamer van Koophandel

Patisserie Hoeben staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 171789180000.

Inhoud

Voor de juistheid en volledigheid van de informatie kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Patisserie Hoeben kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Patisserie Hoeben en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Patisserie Hoeben aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Patisserie Hoeben worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Patisserie Hoeben.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Patisserie Hoeben omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Pin It on Pinterest